• Yoolayru waɗii to Diiwal Tiri Zemmuur
  Goomu toppitiingu keñoraaɗe to jaagordu ndernderiije hollitii ñalawma hannde cukalel yooliima to diiwaan Tiri zemmuur, saraaji nokkuure Adleyma woɗɗaani falnde F'derik, yimɓe 10 mbarmii nder wuro Abichiche nder komin Bani Amaan wuro wonngo nder falnd
  Hol Mammadi Dumbuya dergitɗo laamu Konndee?

  Hol Mammadi Dumbuya dergitɗo laamu Konndee?

  TEEN YUUSUF GEY : DUUƁI 33 HANNDE KO OO COÑCEYAŊKE WIRNII.

  TEEN YUUSUF GEY : DUUƁI 33 HANNDE KO OO COÑCEYAŊKE WIRNII.

  Fulɓe ina mbiya so neɗɗo fergitiima yanii, hoto ƴeewe ɗo o yani ɗoo, yo ƴeewe to o fergitii too. Fotde duuɓi 15 haa 20 jawtuɗi, so en mbeddiima gite waasataa keɓen toon jaabawol ngal ɗoo naamnal. 1- Ŋakkugol duɗe Ŋakkugol duɗe janngirɗe ko huunde yaa
  Cukalel jahrateengel duuɓi 11, yooliima hannde 21 juko 2021 e nder ilam, to Haayre Mbaara. Nokkuure ɗo ngel yoolii ɗoo, wiyetee ko naatirgol. O wondunoo ko e cukalon ngoɗkon, tuma nde kon ngoni e lootaade, ndeke ngel yoortii e ngaska. Cukalon kon kat
  Jaagorgal jaŋde ngenndiire Muritani e memto tippudi jaŋde ndee Mohamed El-Ayniin hollitii wonde njeñcudi lohndi kawgel bak bettaani ine tijjenoo ko nih tan waawata waade. E wiyde makko ko ɗee ɗoo geɗe 3 ngoni daliilu mum. Ko adii kala ko caɗeele gonɗ
  Journal pulaar