• ABDUL KAN: «HOLI KO ƁALEEJO MURITANI DAÑI, KO INE WELTOROO NGUU LAAMU»?
  So tawii tan ko ngoonga kaaldaten, miin mi yiyaani fof ko ɓaleejo Muritani e mbaydi kuuɓtidinndi dañi ko ine faarnoroo laamu Muritani. Aan, laamu hersaani m, hormaaki ma, taccinii taaniraaɓe ma, kaawiraaɓe, hoɗdiiɓe maa hoynii. Warii banndiraaɓe gila
  HOLI NO ÑALNGU WINNDEREYANKEEWU ƊEMƊE NEENIIJE, MAWNINIRAA E MURITANI?

  HOLI NO ÑALNGU WINNDEREYANKEEWU ƊEMƊE NEENIIJE, MAWNINIRAA E MURITANI?

  ƊAAHAA MUUSAA BAH:

  ƊAAHAA MUUSAA BAH: "KO ƊUM BALLAL MAWNGAL SANNE"!

  21 feebariyee, Ñalawma winndereejo Ɗemngal neeniwal No winndere ndee he kuuɓal mum nii, 21 feebariyee kala, pelle pinal ngenndiije, hono FƁPM, AMPLCS, APROLAWO, he dow ndeenka UNESCO, kam enne ine mawnina Ñalawma winndereejo ɗemngal neeniwal. Hikka,
  اعتبر القادة الموريتانيون التاريخيون الثقافة كأداة لغزو ومصادرة السلطة . السيد طالب خيار هذا الموقف ربما يبين لنا، سبب التعامل مع اللغات دائمًا بشغف ، دون الحد الأدنى من الموضوعية اللازمة. بمجرد أن نطالب بترسيم اللغات الوطنية البولارية والسوننكية وا
  -Plaidoyer pour l’Officialisation des langues nationales pulaar, sooninke ,wolof ‘’ Les leaders historiques de la Mauritanie ont pensé la culture comme un instrument de conquête et de confiscation du pouvoir’’, maître Taleb Khyar . Cette posture expl
  Journal pulaar