• Ghazwaani suutii konnguɗi mum jowitiiɗi e doosiyee Aziiz yiyannde makko e gartugol Maawyaa nder Muritani
  Hooreejo Mohamed Wul Ghazwaani suutii konnguɗi nder jokkondiral ngal o waɗdi e jaaynde Jeune Afrique jiyanɗe makko e doosiyeeji keewɗi ceertuɗi, ine jeyaa heen doosiyee gonnooɗo hooreejo leydi ndii Mohamed O. Abdel Aziz, gartugol gonnooɗo hooreejo le
  Muritaninaaɓe ɗiɗo diftenooɓe to Mali ngartii Nuwaasot

  Muritaninaaɓe ɗiɗo diftenooɓe to Mali ngartii Nuwaasot

  Njillu hooreejo leydi Senegaal e nder Muritani holi ko siifaa heen?

  Njillu hooreejo leydi Senegaal e nder Muritani holi ko siifaa heen?

  Nokɓetiwal seertiwal: Hofre Gauss, asli ƴaggere e dallinaande teskiniinde... So aɗa yiɗi faamde ko saabii kon kaahiton leefkon haa ɗoon waawi haaɗde ndoondii ɗee defte teddirɗe kon tawa kon moññaaki, janngu ndee winndannde, nganndoraa kadi ko ɓuri ɗu
  Caggal janngude celluka, Ƴeewde ko fotata sawndineede ɗoon, waawde celluka kaa, waawde mbinndiin oo, winndude ɗemngal pulaar ngal haa sella, waawde yiiloraade ɗemngal pulaar haa yettoroo ɗum gannde goɗɗe. E nder gannde goɗɗe jettorteeɗe ɗee, ina jogi
  _Le Wolof, langue d'unification nationale ?_ Leyɗeele Afrik ɗee fof no ndiidorii ina nguurdi haa e ňallaangal hannde batteeji njiimaandi tuubakiri. Gure cosanooɗe gila ndeen, leƳƳi coccondiranooɗi, gaadondiranooɗi, jaɓɓinooɗi, gadinooɗi janngude ɗemɗ
  Journal pulaar