• ▪️So en naywii, tawata ko koyɗe men ina poti heddoreede tiiɗndaram. ▪️So nayeewu arii, naywen, tawa en kulaani dañde leeɓi cooyi walla ɓanndu lisɓitiindu walla waɗndu ɓorɗi. ▪️Ina jeyaa e maale njuut-mbalu, hono no tonngiraa e jaaynde amerikeere wiye
    25 seeɗo Ñalngu winndereyankeewu haɓaade jontinooje, walla ñalngu winndereyankeewu jontinooje, ñalngu ngu Fedde Winndereyankoore Cellal yuɓɓinta kala ñande 25 seeɗto (avril). Pelle ɗe ngonaa laamuyankooje ko wayi no OMS, UNICEF, Banque Mondiale e PNU
    Muritani: Sanɗaaji jaaɓi haatirde safriyankaagal njowii hofngo juuɗe, caggal kaaldigal maɓɓe e jannginooɓe ɓe. Goomu sanɗaaji toppitiindu jokkondiral to jaaɓi haaɗtirde safriyankaagal (la faculté de médecine) hollitii njeslaare (alarba) kaaldigal mag
    Ciimtol ñalawmawol mboros covid-19 to Jaagordu halfinaandu cellal leydi Moritani he ñalnde hannde ndee aletaare 14/02/2021 ,ko nii dum siforii : Waasɓe pittaali mum en ko : 2 Hesɓe wonnduɓe he covid-19 ko: 9 heptuɓe cellal mum en ko : 25 Waɗaaɓe yeew
    Hajjaa Kummba, baarajiiɗo ngam sowde piɗtaali, ruttaama teddungal Garɗo debbo nafaani, so arno gorko, limtee he lutti nafi banndum en. Hajjaa Kummba Ñas, ko debbo jibidinaaɗo he diine mum, mawninde he timmal mum, nafi wuurdiiɓe mum, ko yeewni ɗanniiɗ
    Nuwaasoot, ñande 26 lewru colte 2021 LAƁƁITINGOL DARNDE GERNGAL KAALIS WINNDEREWAL (GKW) FA'DE E EƁƁOORE GILNUGOL SAAHAL, E NDER WURO FEERALLA NUWAASOOT, 26 lewru colte 2021 – Caggal binndanɗe caaktaaɗe e jaayndeeji, binndanɗe pillotooɗe iiñcuru waɗn