• Ciimtol ñalawmawol mboros covid-19 to Jaagordu halfinaandu cellal leydi Moritani he ñalnde hannde ndee aqsetare 09/01/2021 ,ko nii dum siforii : Waasɓe pittaali mum en ko : 1 Hesɓe wonnduɓe he covid-19 ko: 77 heptuɓe cellal mum en ko : 123 E ooɗo sah
  Ciimtol ñalawmawol mboros covid-19 to Jaagordu halfinaandu cellal leydi Moritani he ñalnde hannde ndee aqsetare 09/01/2021 ,ko nii dum siforii : Waasɓe pittaali mum en ko : 1 Hesɓe wonnduɓe he covid-19 ko: 77 heptuɓe cellal mum en ko : 123 E ooɗo sah
  Kanndidaayagal musiɗɗo Ahmed Yahyaa to hooreyaagal ''CAF'', hono no maanditaare jeytaare ( indépendance), ina fecci miijooji moritaninaaɓe. Heen waalaare, ko wiynde, wonde mo ɓiyi Wul Lekwar ndee, waɗboniijo fattamlamiijo, leptuɗo, jooɓiiɗo piɗtaali
  Ciimtol ñalawmawol mboros covid-19 to Jaagordu halfinaandu cellal leydi Moritani he ñalnde hannde ndee aletaare 10/01/2021 ,ko nii dum siforii : Waasɓe pittaali mum en ko : 1 Hesɓe wonnduɓe he covid-19 ko: 83 heptuɓe cellal mum en ko : 129 Waɗaaɓe ye
  Hooreejo mo leydi konngo Denis Sasu Ngesoo, mo duuɓi 77, toɗɗaama nalnde 08 jawiyee2021, yo won gaabondirteeɗo suɓngooji hooreeleydaagu leydi konngo he lewru marse 2021.
  Ciimtol ñalawmawol mboros covid-19 to Jaagordu halfinaandu cellal leydi Moritani he ñalnde hannde ndee aljumaare 08/01/2021 ,ko nii dum siforii : Waasɓe pittaali mum en ko : 4 Hesɓe wonnduɓe he covid-19 ko: 138 heptuɓe cellal mum en ko : 146 E ooɗo s
  Hooreejo mo leydi konngo Denis Sasu Ngesoo, mo duuɓi 77, toɗɗaama nalnde 08 jawiyee2021, yo won gaabondirteeɗo suɓngooji hooreeleydaagu leydi konngo he lewru marse 2021.
  Laana ndiwoowa leydi Moritani, dañiinoo caɗeele karallaagal he ñalnde hanki ndee asetaare, he nder weeyo leydi Aljeri. Laana kaa umminoo ko to Nuwaasot fayde wuro laamorgo leydi Tinisi, ko sahnga 14h47 ka diwii to boowal laaɗe diwooje Nuwaasot, ka fo
  He ñalnde hanki ndee asetaare, njuɓɓudi aduyankoori kalfinaandi cellal, ndii hollitii ko ngol ɗoo wonii laawol gadanol gila covid-19 fuɗɗii, ko ina ɓuraa sappo e joy ujunere (15 000) neɗɗo waasɓe pittaali mum en he nder ñalawma gooto tan . Ko ɓurii h
  Hooreejo mo leydi Moritani Wul Gaswaani, oo yettiima he ñalnde hannde ndee aletaare to parii wuro laamorgo leydi farayse , ngam tawtoreede lulnde aduyankoore ko yowitii he gonka weeyo. Batu nguu waɗataa ko ñalnde janngo ndee altiniire 11/01/2021, bis