• Debbo mbinndaan wujjii maniyyu galo ameriknaajo, caggal kay nde oon galo huutorii kapot mum e rewɓe woɗɓe haa gasni o werlii. Jane ko debbaajo mo duuɓi 36, nde o wujji kapot galo mo duuɓi 24 gonnooɗo Hotel mo Las Vegas kuutoriiɗo ɗum, maniyyu makko h
  Ɗoo, ɗo Joom-mbaangu toɓɓi laañal mum ngam aaynaade Mbare, kori o jogoraani fiɗde maamaaje ɗiɗi cinngondirɗe ñande 21 bowte 2020 CI, fiɗannde wootere nde barmanɗe ɗiɗi ! Ngonka Rujjo kam e Fommo, ñande 30 jolal 2020 CI. Ngal kuccondiral hakkunde ɗee
  Muritani: Sanɗaaji jaaɓi haatirde safriyankaagal njowii hofngo juuɗe, caggal kaaldigal maɓɓe e jannginooɓe ɓe. Goomu sanɗaaji toppitiindu jokkondiral to jaaɓi haaɗtirde safriyankaagal (la faculté de médecine) hollitii njeslaare (alarba) kaaldigal mag
  Dooro Gueye Ou Mamoudou Malal ce natif de Saarandoogu est le symbole de la constance de l'amitié et de l'engagement pour une cause juste . Ce frère et Ami est une personnalité immense aux talents exceptionnels il a l'amour et l'estime de soi dans le
  Sumayla Siisee ari e aduna ko ñande 20 bowte 1949 to Tombuktu leydi Mali. Ko neɗɗo dawrugol, toɗɗanooɗo jaagorgal hakkunde kitaale 1993 e 2002, ko noon ne kadi o woniino laabi keewɗi ndaartoowo hooreleydaagal Ndenndaandi leydi Mali. To banngal meccal
  Ko o fannuyanke ganndal jowitiingal e miijtiyankaagal “philosophie”, jannginatnooɗo ɗum hade laamu Muritani waylude tippudi jaŋde mum jannginirde oon fannu e ɗemngal Arab. O jibinaa ko hitaande 1966 to Jowol, ko ɗoon e nder wuro Jowol Sahre o waɗi ja
  So mi wiyii ma wonde won ɗo wakannde woni tawa ende loowi defte, heen wootere ina tonngi nguurndam maaɗa fof, tawa woppaani hay piccal gootal. Gila ñalnde njibine-ɗaa haa ñalnde nduttoto-ɗaa, ende loowi sifaa no ciiɓortono-ɗaa kosam muuynatno-ɗaa, in
  Wullum Seyki (Wul M’Seyke) ko hardaane jeyaaɗo he leñol Etfaaga el Kataat, he suudu Baarikalla en to Aksuus. Omo lolliri wonde taƴoowo, walla “saaysaaye” tampinnooɗo (kamminnooɗo) yimɓe, gaannunooɗo laamu koloñaal. O wuubotonoo ko he diiwaan Brakna e
  Holi Mammadu Saalif Mbaay ballifiiɗo deftere tiitoriinde « Kosamɗingol&Cowagol aadee » ? O yiyi aduna ko e 1971 to Neere Waalo nder Boosoya wuro jeyaango e diiwaan Gorgol laamorgo Kayhayɗi. O mawni ko to Zuwoyraat, ko toon o adii naatde duɗal Farayse
  E innde geno jom yurmeende adannde e wattannde. Hono Wahab bun man mbahi, wiyi : nde Aadama (JKM) nde ruttii e joom mum ndee, Siise ɓiy Aadama ina yahra e duuɓi teemedde nay, ko adii nde ruttatoo e joom mum tawa Aadama halfinii mo geɗe garooje ɗoo ɗe