• plus de 2 mois

  Luulndo Muritani: So Muritani wonno wudere foti ko waarteede!


  Mooɓondiral lanndaaji dawrugol luulndo leydi Muritani,  kuñtitii fekkuru huuɓtidinndu nguuraangu, ɓe puɗɗiima fiyde ɗo ranwata e buubaa ɗoo. Leydi Muritani ine saɗtiraa mooɓondire baaɗe noon. Ardiiɓe lanndaaji ɗii kuccinii konnguɗi mumen e hooreejo leydi Muritani Mohamed Cheick Ghazwaani, nde o waɗdata ŋaasaa ŋaas caɗeele guuraaɗe ɗoo leydi ndii, so ɗum alaa o alaa oon hattan e kaan mbaawa yo o ɗaccu gannginorde makko. Ɓe kollitii, caɗeele guuraaɗe hannde ɗee daɗɗii ɗum ko ɗawre, laŋkere, mbuuñaari, leñamleñamaagu ekn. 

  Wonande noddirteeɓe ɗoo Hardaneeji, ɓuri wonde ngoƴa mumen, ko kuule kaɓotooɗe maccungaagu ciynatee. Ngati ɗum jeyaa ko e caɗeele maɓɓe, ɗe ɓe nguuri. 

  Ardiiɓe lanndaaji ɗii kadi, mbaɗii eeraango nde  laamu nguu haɓotoo mbuuñaari, bonanndeeji, haa ustude cogguuji ñameele. 

  Daranaade ndeenka ɓiɓɓe ngenndi ndii, haɓaade dolo sannjara haa e dorog, sibu dumunnaaji ɓennuɗi teskaama toppitiiɓe ndeenka leydi Muritani joo e joo kala ko jaggirɓe yimɓe dorog. Jiidaa kay e warngooji kaantoriɗɗi, waɗ boniiɓe ɓe kaajaaka sukaaɓe, mawɓe haa nih tigguuji berleteeɗi e nder mahanteeje ɓooyɗe ɗo ndiyam diiñii tawo hoɗaaka.

  E wiyde noon Messaoud Ould Boulkheir gonnooɗo hooreejo batirde ngenndiire Murtiani Ghazwaani nih foti tan, ko wiyde ɗaccii laamu nuunɗa wiya alaa mbaawka ardaade. E wiyde makko, meeɗaaka yiyeede gardiiɗo leydi ine hula noddude kaaldigal ngenndiwal, sibu tan hulde naamne baaɗe no "passif humanitaire", maccungaangu ekn. 

  Teeŋtinaama heen, wonde ɓaleeɓe Muritani ko joñaaɓe, ɓittaaɓe, laŋkaaɓe, ammbaaɓe e laamu nguu e fannuuji ɗii fof. To bannge konu (armée), ɓaleeɓe ngalaa heen geɗal, cellal (santé) ko noon, e kala fannu mo miiji-ɗaa. E wiyde maɓɓe kala jedduɗo ɗum, qirraaki goodaangal ɓaleeɓe e leydi ndii.

  Journal pulaar


  Laisser un commentaire