• Sam. 04/9/2021 17:30

  TEEN YUUSUF GEY : DUUƁI 33 HANNDE KO OO COÑCEYAŊKE WIRNII.


  Ñande 2 Siilto ko  ñalngu sunaare wonande Ɓeen ɓe ndimaagu Afrik haa e leydi Muritani, haa yetti Leñol Fulɓe, woni haaju mumen sunotoo no feewi. Sabu Ko e nguu ñalngu waasnoo jaalal jaggal tiiɗngal jarlitinoongal rokki hoore mum renndo mum oon woni  Teen Yuusuf Gey gorko mo kayhayɗi, ko ñande 02 siilto1988 o wirnii en.

  Holi oo laatinooɗo jahdiiɗo kuɗol e ɗerewol?

  Oo ɗoo gorko en mbaawaa haaldude golwole mum, kono kadi en mbaawaa deƴƴude sabu wonnoode mo gorko ƴellitnooɗo pine ɓaleebe Afrik. O ari e aduna ko 1923 to Kayhayɗi  o ummii ko e galle subalɓe laamotooɗo, hono Teen en. Caggal jaŋde makko Quraana, o naatnaa lekkon.O janngi e Liisee Balansoo e Ekkol williyam ponti ɗo o teskoraa ɗoon e ɗoon kattanɗe to bannge fannu Coñce. Caggal mum o jannginii yoga e Duɗe leydi ndii. O ardinaama ko heewi e geɗe leydi Muritani tawa ko toowɗe sabu teskeede nehdi makko gila leydi ndii heɓaani hoore mum haa ko ndi heɓi jeytaare mayri koo fof. Yuusuf Birom  meeɗii wonde jooɗaniiɗo leydi Muritani to newa york. Ko Ñande 25 01 1980 O fiilaa Teen to kaykayɗi, wonde mawɗo leñol deenoowo pinal e aadaaji  masloowo.

  Winndiyaŋke ŋanaa.

  Hay so tawii ko heewi o winndi ɗum ko e farayse kono ko huunde faayodinnde pine men Coñce e aadaaji...

  Teen Yuusuf Gey nanngaa ko ñande 04 09 1986, Caggal bayyingol kaayit fedde wiyeteende (FLAM)yaltinnoo  biyeteeɗo manifeste du Négro-mauritanien (Bayyingol Ɓaleejo Muritani Kiiɗaaɗo) Sabu makko yooɓtoreede jeyeede e winnduɓe ɗum. Jaaynde le Calame,e Tonngoode mum Adannde(12 haa 19 Sulyee1993) winndii wonde"So goonga,ina sikkaa o jeyaaka e winnduɓe bayyinaango ngoo, e fawaade e ko heewɓe ceedtii. Kono jiiɓru nduu ine mawnunoo e oon sahaa, sibu ndeen haalpulaar en kala njaggiranoo ko FLAM en... kono hay daliilu gooto hollitaaka, ceedtotooɗo omo jeyaa  heen ina gasa tawa ko waame politik tan nawori mo, nde tawnoo ko o neɗɗo pinal maantinɗo.Ɗo yahanoo artaa fof o ñaawaa kasoo duuɓi nayi o dummbaa.Teen e yahdiiɓe mum ndummboyaa ko Waalata, nder Caɗeele bonɗe.Ɗuum yanti e caɗeele rafi reedu ɗe o wondunoo...Nii woni Rafi ɓeydii mawnude.Nde o nawaa opitaal neema, tawi hankadi ko gasatnoo gasii, teen ruttii e joom mum ñande aljumaa 2 Siilto 1988.Yoo Allah ɓuuɓan mo.

  Banndiraaɓe en ngardii heen haa ɗo en meeftu tan, sabu njiɗno-ɗen tan ko yoo ñalngu nguu teske,  so Allah jaɓii  jeewte men garooje e Jam Waali, maa en njaajno e nguurndam makko.


  Kuɗol Ɗaahaa Muusaa Bah Madiina Gunaas.

  Journal pulaar


  Laisser un commentaire