• plus de 1 mois

  Muritaninaaɓe ɗiɗo diftenooɓe to Mali ngartii Nuwaasot


  Muritaninaaɓe ɗiɗo, diftenooɓe to leydi Mali naattii kihiiɗe hannde to Nkchtt, ɓe njaɓɓaama to boowal laaɗe diwooje Nkchtt caggal waktuuji 24 goppitgol maɓɓe. Tawi hollitaa jaggunooɓe ko yimɓe jogitiiɓe, teeɓiiɓe nder gollordu maɓɓe to Mali

  Ɓe ngari ko e piirowal koniŋkooɓe leydi ndii, eɓe ngummorii Neema funnaange leydi ndii.
   Sete mawɗo jaɓɓiima ɓe to boowal laaɗe diwooje too, baɗɗo jaagorɗe keewɗe. Ine jeyaa heen jaagorgal ndeenka, ndernderiije, gardiiɗo etat major konuuji ɗii, gardiiɗo kuuɓdinɗo ATTM.

  Ciftinen tan, ɓe cajjitenoo ko ñande 17 juillet tawi ko yimɓe jogiiɓe motooji ndiftii ɓe wonaa kamɓe tan ɗiɗo, sibu hay sinwaaji tato ine njeyaa heen. Muritaninaaɓe noon ko gila hanki ngoppitaa.

  Journal pulaar


  Laisser un commentaire