• Lun. 06/9/2021 21:19

  Yoolayru waɗii to Diiwal Tiri Zemmuur


  Goomu toppitiingu keñoraaɗe to jaagordu ndernderiije hollitii ñalawma hannde cukalel yooliima to diiwaan Tiri zemmuur, saraaji nokkuure Adleyma woɗɗaani falnde F'derik, yimɓe 10 mbarmii nder wuro Abichiche nder komin Bani Amaan wuro wonngo nder falnde Ayyuun diiwal Hod bannge hirnaange, caggal nde toɓooli garduɗi henndu ngari toon. 

  Kaake keewɗe mbonii heen, 24 caali yanii ine jeyaa heen posto sanndarmori, jangol potooji 8 kuuraa (3 de type MT et 5 de type BT), kam e 1000 fiil kuuraa bonɗi heen. Ko noon ne kadi to Adraar, nder falnde Attaar heɓii e ɗiin bonanndeeji, kaake bonɗe heen e potooji kuuraa janɗi.

   

  Journal pulaar


  Laisser un commentaire