• plus de 1 mois

    Niseer: Warngo siwil en nder hirnaange leydi Niseer


    To leydi Niseer, njangu waɗii toon hanki 17 juko 2021, nder wuro siwil en hirnaange leydi ndii, ko noddortooɓe Jihadista en njani e maɓɓe mbari ɓe. Ko famɗi kala, 37 neɗɗo mbaraama hanki altine to Darey-Daay, wuro heedtungo fuɗnaange sahre Banibanngu kilometeruuji  40 woni hakkunde majje. Ngoon wuro yanaango hanki, woɗɗaani keerol Mali. Ngo jeyaa ko e diiwal Tillaberi, kono ko ngo wuro joñiingo no feewi. Teskaama seɓɓitiiɓe waɗooɓe njangu e ɗiin nokkuuji limtilimtinii no feewi gila e darorɗe hitaande 2021.

    Journal pulaar


    Laisser un commentaire