• plus de 1 mois

    Haayre Mbaara: Yoolayru cukalel nder ilam


    Cukalel jahrateengel duuɓi 11, yooliima hannde 21 juko 2021 e nder ilam, to Haayre Mbaara. Nokkuure ɗo ngel yoolii ɗoo, wiyetee ko naatirgol. O wondunoo ko e cukalon ngoɗkon, tuma nde kon ngoni e lootaade, ndeke ngel yoortii e ngaska. Cukalon kon kattii mo, kaalani ɗum mawɗo gooto. Ngel wonii e nder ndiyam  Ko ine wona waktuuji 45. Ɓaawo nde ngel yiytaa, tawaa ngel sankiima. O wirnaama to Haayre Mbaara.

    Journal pulaar


    Laisser un commentaire